fredag 17 september 2010

Nu gäller det...på riksplanet

Valrörelsen ger möjlighet till en fantastisk dialog med underbara människor.
Det gör att jag som lokal kandidat känner mig ödmjuk och privilegierad.
Jag har fått många spännande och oväntade synpunkter på hur vårt samhälle fungerar, både det stora och det lilla. Samtidigt är det viktigt att lyfta sig över det lokala samhällets problem, med respekt för dem och ser på vilket samhället vi vill ha i Sverige
På riksplanet är en av de stora frågorna vår attityd till samhällsutvecklingen.
-Ska diskussionen och fokus ligga på hur vi ska dela det som redan finns? Hit hör frågor som hur man ska höja skatter.

För mig är det centrala att politikens fokus läggs på hur vi kan skapa tillväxt. Då gäller det att skapa långsiktiga förutsättningar för entreprenörskap. Då gäller det att ha en klok balans mellan vad staten tar och vad den enskilde får behålla. Höga skatter skapar inte fler entreprenörer. Naturligtvis ska skolan på alla nivåer prioriteras och bli bland de bästa. Bra reformer som RUT och jobbskatteavdraget har skapat tillväxt. Sänkt restaurangmoms är exempel på hur Alliansregeringen kan fortsätta och stimulera tillväxt.

Samtidigt måste vi lyfta blicken och konstatera att hoten mot det goda samhället kommer från olika håll. Ett exempel är kartläggning och övervakning måste hållas på ett minimum. Internet måste få vara fritt. Politiken måste inse att den nya tekniken på internet skapar nya strukturer för att göra affärer. Därför måste upphovsrätten i grunden reformeras. Dessutom måste människans frizon gentemot samhället bli större. Vi måste arbeta för ökad frihet för den enskilde och slå vakt om den personliga integriteten.

Miljö och klimatfrågorna är våra överlevnadsfrågor. Här gäller det att säkerställa en långsiktig och uthållig klimatsmart utveckling. Den börja inifrån i varje medborgare. Tilltron till att de många fattar de kloka besluten är en människosyn som är klimatsmart. Marknaden är den mest effektiva mekanism vi känner till för positiv utveckling. Det gäller att slå vakt om den. Politiken ska skapa ramarna och incitamenten för kloka och klimatsmarta val. Supermiljöbilspremien är ett exempel på en människosyn som stimulerar till kloka och miljösmarta beslut

4 år med Alliansen har vridit Sverige i rätt riktning, trots en tuff omvärld, med djup finanskris. Sverige står riktigt bra rustat. Det är bra. Nu måste nästa steg tas. För det behöver Alliansen ytterligare fyra års förtroende.

För mig blir det självklara valet till riksdagen Centern.
Jag har redan röstat och dessutom satt ett kryss för Magnus Andersson.

Gör Du det också om Du delar min samhällssyn på vad Sverige Behöver!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar