tisdag 31 augusti 2010

Därför ska Du kryssa mig till fullmäktige

Käre Väljare

Du och jag älskar Värmdö och vill göra vår kommun ännu bättre. Jag tror att det bäst sker med en borgerlig grundsyn.

I Värmdö återstår det mycket att göra. Första steget är är att tala klarspråk om hur det verkligen är. För att få ett bättre Värmdö måste fler politiker våga jobba åt samma håll.

Jag vill som Din representant i kommunfullmäktige minska slöseriet. I ett slag har vi möjlighet att sänka skatten med 20 öre och öka kvaliteten i skolan med 14 miljoner. Det finns nämligen möjligheter att minska antalet centrala byråkrater med 28 miljoner på ett bräde.

Dina skattepengar kan förvaltas bättre. För hela valperioden vill jag sänka skatten med 40 öre. Renhållningsavgifterna ska inte öka. Därför säger jag nej till den felplacerade och onödigt dyra återvinningscentralen på Djurö. Den ogenomtänkta Grantomta-hallen är ett annat slöseri som jag vill sätta stopp för. Det finns battre alternativ.

Skolan i Värmdö ska vi vara stolta över och den ska vara bland de fem bästa i länet. Då krävs det ett tydligt och starkt ledarskap I kommunen, och kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskap. Men skolan behöver mer. Det gäller att sätta eleven främst och ge lärarna det stöd de behöver för att skapa goda resultat.

Värmdö måste vara valfrihetens kommun i många dimensioner. En aspekt av detta är att underlätta för bilisterna, cyklisterna och skapa bättre kollektivtrafik. Förbifart Hemmesta och dubbelfiligt ända fram till Nacka är två viktiga åtgärder för bilisterna. Slopat tvåzonsystem i Värmdö för SL är viktigt för kollektivtrafikanterna.

Värmdö och Värmdös skärgård är ömtåligt - Därför måste vi stoppa hårdexploateringen av Värmdö. Jag har aktivt medverkat till att i vart fall tillfälligt stoppa de onödiga exploateringarna av Ekbacken vid Fågelbro samt Djuröbaden.

Värmdö kommun måste bli mera klimatsmart. Därför lanserar jag förslaget om att 50% av kommunens energiförsörjning inom 5 år ska vara fossilfri. Självklart ska nya hus vara klimatsmarta och klara sin energiförsörjning lokalt.

Jag har en ständigt pågående en dialog om politiken med Värmdös medborgare. Du hittar min blogg på www.martenssonsmeningar.blogspot.com. Där skriver jag nästan dagligen om det som är viktigt för mig i stort och smått. Denna rättframhet och öppenhet är jag nästan ensam om bland Värmdös politiker. Och det kommer jag att fortsätta med också i framtiden. Med mig i kommunfullmäktige vet Du vad Du får!

Vi älskar vårt Värmdö och vill göra det ännu bättre. Därför behövs jag i kommunfullmäktige och behöver Ditt kryss för att komma dit! Ring mig gärna på 0709-84 20 05 eller maila mig på: hans.stefan.martensson@gmail.com.

Tack för Ditt Stöd!

Stefan Mårtensson, kandidat för VärmdöCentern


Andra bloggar: Mårtensson, Mårtensson

lördag 28 augusti 2010

Vill du stödja min kampanj?

Kampanjande kostar pengar och kraft.
Vill du stödja min kampanj?
Maila gärna om du har intresse av att bidra på mail: hans.stefan.martensson@gmail.com

Värmdö behöver bli mera fokuserat, få bättre kvalitet på servicen och få färre byråkrater.

Bland annat därför behövs MÅRTENSSON i fullmäktige!tisdag 24 augusti 2010

Hur ser ditt Värmdö ut?

Mitt är ett bevarat Värmdö. Där man är varsam mot Värmdös Värden.

Djuröbaden är inte hårdexploaterat. Ekbacken är orört. Återvinningscentalen på Djurö är placerad där SL bussarna finns i dag. Bilister köar inte lägre mellan Värmdö marknad och Nacka. De har det bra

Bilisterna och pendlarna är inte mobbade. Deras val respekteras.

Värmdös skolor är verkligen i (världs)klass.

40 öre har skatten sänkts fram till år 2014.

Grantomta har ingen giganthall. Däremot är Värmdövallen i full drift.

Värmdö kommun är 24/7 och öppnare i många dimensioner.

Vill du också ha det så?

KRYSSA MÅRTENSSON TILL FULLMÄKTIGE I VÄRMDÖVALET 2010 DEN 19 SEPTEMBER!

fredag 20 augusti 2010

Iprenmannen räcker inte på Värmdö

I Värmdöpolitiken krävs det mer än Ipenmannen Bond som lindrar smärta. Det krävs att vi talar klartext. Att vi inte hymlar med att det finns för många byråkrater centralt placerade.

Jag menar att av alla besparingar på byråkrater ska 50% gå till att minska kommunalskatten och 50% till bättre verksamhet.

Effekten blir bättre verksamhet och 40 öre lägre kommunalskatt under mandatperioden.
Bra va´?

Andra bloggar: Mårtensson

söndag 15 augusti 2010

Några funderingar inför Värmdövalet 2010


Detta är sista dagen i veckan innan den lokala valkampanjen börjar på Värmdö, verkar en del partier tänka. Gamla bloggar dammas av och aktiveras. Debattartiklar ska publiceras. Program ska färdigställas. Budskapen vässas. På något sätt får jag dåliga vibrationer av det synsättet.

De politiska frågorna måste diskuteras hela valperioden. Under valperioden har VärmdöCentern som enda parti haft medlemmar som skrivit debattartiklar i Nacka VärmdöPosten. Det är nåonstans mellan 50-70 stycken.

Egentligen behövs inget valprogram för VärmdöCentern. Mycket av åsikterna är redan kända genom debattartiklar och genom VärmdöCenterns blogg, länk. Bloggen har uppdaterats minst en gång i veckan sedan starten strax före sommaren 2009. Hur ser det ut med de andra allianspartierna i Värmdö. Villken typ dialog har man inbjudit till på nätet? Att ett och annat budskap har trumpetats ut på nätet är välkänt.

Innan du lägger din röst i kommunalvalet finns det några frågor att ställa.
1. Finns det skillnader mellan rikspartier och Värmdöpartiet som gör att jag ska lägga min röst på olika partier i kommunal och riksdagsvalet?
2. Vilket förhållningssätt har de olika partierna lokalt till medborgarna och mig som väljare? Är jag med eller motborgare?
3. Vilka frågor har det lokala partiet drivit under valperioden?
4. Vad tycker jag om de olika kandidaternas kompetens?
5. Vilken handlingskraft och integritet har de olika kandidaterna

Därefter borde det vara dags att bestämma sig för vilket parti eller vilken kandidat. Kryssa in kompetenta kandidater är ett bra sätt att få igenom den politik man önskar.

Om du tycker att jag passar in som din kandidat: -Sätt ett kryss på valseden för Stefan Mårtensson. Det jag tycker och tänker finns dokumenterat på bloggen Mårtenssons meningar. Så någon gris i säcken köper du inte.

Andra bloggar: Mårtenssons meningar

Andra medier: Nacka Värmdö Posten, Nacka Värmdö Posten