torsdag 11 november 2010

Reflektioner kring gårdagens kommunstyrelsemöte

Hänt i Värmdö
Efter gårdagens kommunstyrelsemöte kan man reflektera över några saker.

Ärendet om Gustavsbergs gymnasium, G2 utveckling av undervisningsmetodiken med hjälp av google apps uppskattades inte av de beslutande eller den föredragande tjänstemannen. Det är verkligt märkligt. Tyvärr uttalade inte politikerna hur bra man tycker att det är med pedagogisk utveckling. I stället blev det en fråga om att "land ska med lag byggas". Tråkigt nog med tillägget även om det blir fel.

Utvecklingsarbetet som G2 bedrivit under ett år har varit välkänt för den centrala administrationen. Trots detta har man inte agerat som servicefunktion och skapat en regelmässig infrastruktur. Först som ett utslag av att inte förstå sätter man ned klackarna. Man kunde sett sin roll som support och stödfunktion till att utveckla verksamheten. Det gör man inte. I stället blir det en fråga om kontroll.

Kommundirektören har uppenbarligen inte insett vilken risk han tar genom att beordra nedstängningen av google apps för skolan. Det var nämligen inte han som aktualiserade ärendet. Det är ganska märkligt att inte kommundirektören självmant tog upp ärendet. Det hade kunnat bli en stor storm. Då menar inte bloggen en storm i ett vattenglas utan en rejäl och berättigad storm.

En annan aspekt som ärendet belyser är att det saknas unga politiker på ledande poster. Då hade det varit lättare att förstå dynamiken på internet.

Slutligen kan man konstatera att miljöpartiet egentligen inte ville stänga ned google apps för G2. Man tvingades in i fållan och fatta ett dåligt beslut av sin koalitionspartners. Undrar hur många gånger man kommer att göra det innan man ger upp?

Bloggen gillar vad G2 gör och önskar lycka till i det fortsatta utvecklingsarbetet.