måndag 27 september 2010

TACK FÖR ALLT STÖD OCH SUPPORT

Nu är det klart!
Jag kom inte in i fullmäktige.
Tyvärr lyckades det inte denna gång.
Visst är det en besvikelse.

De frågor jag ville driva i fullmäktige hoppas jag att VärmdöCentern kommer att driva med stor kraft.

Ett antal kompetenta VärmdöCenterpartister har röstats in och det är bara att önska dem lycka till!

Till er som har stöttat mig, kommit med uppmuntrande tillrop, initerat samtal, velat att jag ska titta på frågor, inte hållit med mig kan jag säga att ni har skapat meningen i hela denna process. Det vi skapat tillsammans har skapat något mer och riktigt värdefullt!

TACK ALLESAMMANS!

söndag 19 september 2010

TACK FÖR ALLT STÖD OCH SUPPORT

VärmdöCentern ökade sitt röstetal med 30%. Det gör partiet till den enda vinnaren bland de borgerliga partierna. Nu blir det 3 Värmdöcenterpartister i Värmdös riskdag i stället för dagens 2.

Ett särskilt tack till alla sympatisörer och medborgare i Viks valdistrikt.
Där fick VärmdöCentern fantastiska 14%.

Jag har på känn att det luktar inkryssning för mig, men osvuret är bäst. Svaret vet vi tidigast onsdag och senast fredag.

Hur det än går med den saken så tackar jag ödmjukt för alla samtal, synpunkter och uppmuntrande och insiktsfulla ord på vägen. Ni är fantastiska!

STORT TACK!

från

Stefan MÅRTENSSON

fredag 17 september 2010

Därför ska Du kryssa mig till fullmäktige

Nu är det bara ett antal tiotals timmar kvar innan vallokalerna stänger. Det har varit en fantastisk förmån att få prata med så många engagerade och kunniga medborgare i det Värmdö som vi alla älskar. Det har varit stimulerande med alla bra frågor på de debatter jag deltagit i om skola och om Skärgården, Djurö, Stavsnäs i Djurö skola.

I Värmdö kommun behöver vi ett styre som har ökad kompetens och där smågnetet med att spara medborgarnas pengar måste bli bättre. Fokus på god kommunal ekonomi och hushållning måste prioriteras. Tyvärr finns det allt för många byråkrater.
 • Genom att minska kommunbyråkratin kan vi faktiskt både sänka skatten med 40 öre under mandatperioden och faktiskt få bättre verksamhet inom skolan och äldrevården. Det kommer jag att driva hårt under mandatperioden

Om skolan sa jag i debatten på Ösbyskolan bland annat så här och naturligtvis kommer jag att driva detta:
 • "Bra ledarskap är avgörande på alla nivåer. Vi måste vara öppna med att det inte har gått så bra som det borde göra. Den mycket kritiska revisionsrapporten av kommunens organisation skulle självfallet vara utlagd på kommunens hemsida. Nu råder lite hemlighetsmakeri. Kommunen får inte hålla inne information. Den måste se till att medborgarna kan ta del av all information. Vi måste få en bra process tillstånd för det."
 • ”Det som är bärande i lärandet är relationen. Relationen mellan lärare och elev. Det är den om vi måste stärka. En viktig sak är att vi måste återskapa arbetsglädjen i skolorna. Det måste vara skoj att gå till jobbet och skoj att gå till plugget”
 • " Finns ett antal skolor där läget är allvarligt, där vi måste trycka på ordentligt för att få förändringar och i vissa fall kanske initiera förändringar. "
 • ”Vi bör öppna beredningsprocesserna, inte bara för oppositionen. De ska kunna vara öppna för allmänheten. Komplett transparens är bra.”
 • ”Partierna har idag ingen politisk samsyn av vad vi vill i skolan. Vi måste formulera vad vi är eniga om, skapa en långsiktighet så att alla vet vad som gäller flera mandatperioder framåt. Därför vill vi skapa ett särskilt forum för skolutveckling, vid sidan av befintliga nämndstrukturer."
Miljön är viktig. Det börjar i att vi måste bevara Värmdös värden som skärgården och kulturmiljöerna. Jag har i ett pressmedelande uttryckt det så här: “det allvarliga läget kräver handfasta åtgärder nu och pengar för att lösa obalanserna i ekosystemen. Vi kan inte vänta på att andra ska agera. Det är nu det krävs åtgärder. Annars kommer våra barnbarn aldrig att förlåta oss”.
Det gäller att vi som opinionsbildare driver försvaret av den levande skärgården med kraft. Dessutom måste vi våga till hårdhandskarna mot de som skapar obalanser. I ett sådant sammanhang är det viktigt att vi begär en kraftigt ökad skyddsjakten på skarv.

 • Lokala VA lösningar ska uppmuntras.
 • Återvinningscentralen ska inte ligga på Djurö utan på andra sidan bron

Livet i Värmdö måste bli enklare.
 • Bygglov ska kunna ges snabbare och mera rättssäkert.
 • Kommunen måste bli mera öppen.
 • Internet ska användas mycket mer av kommunen för att underlätt för medborgarna.
 • Hemlighetsmakeriet bland politiker och tjänstemän ska minskas kraftigt.

Ungdomarna i Värmdö måste få en god start. Bra utbildning, praktikplatser och bostäder är centrala punkter här. Kommunen ska framförallt skapa de goda förutsättningarna här. Det gäller att bli skickligare att samspela med olika aktörer, som de sociala ekonomin och bostadsföretag för att öka effekten i det vi vill göra för ungdomarna. Värmdö IF ska få borgen till sin idrottshall på Värmdövallen. Vi ska göra ett seriöst försök att skapa en multiarena med fokus på handboll i Värmdö. Grantomtahallen däremot ska inte byggas som den är föreslagen.

Seniorer ska självklart har rätt till en bra livskvalitet. Här är en äldreombudsman som kan hjälpa till med mycket praktiskt pappersarbete en viktig åtgärd. Seniorboenden ska byggas och självklart ska äldre garanteras att bo tillsammans livet ut.

Sist och slutligen. Du ska välja Din kandidat till fullmäktige som anser att ditt engagemang är en resurs och som vill samspela med dig. Du ska välja en engagerad, kunnig och drivande kandidat till fullmäktige. En kandidat som kan stå emot påtryckningar och kunna driva en rak linje.

KRYSSA MIG TILL FULLMÄKTIGE ändra fram till klockan 20.00 den 19 september!

Tack på förhand/ Stefan Mårtensson, Din kandidat lokalt på Vindö, Djurö och Stavsnäs och i hela Värmdö

Nu gäller det...på riksplanet

Valrörelsen ger möjlighet till en fantastisk dialog med underbara människor.
Det gör att jag som lokal kandidat känner mig ödmjuk och privilegierad.
Jag har fått många spännande och oväntade synpunkter på hur vårt samhälle fungerar, både det stora och det lilla. Samtidigt är det viktigt att lyfta sig över det lokala samhällets problem, med respekt för dem och ser på vilket samhället vi vill ha i Sverige
På riksplanet är en av de stora frågorna vår attityd till samhällsutvecklingen.
-Ska diskussionen och fokus ligga på hur vi ska dela det som redan finns? Hit hör frågor som hur man ska höja skatter.

För mig är det centrala att politikens fokus läggs på hur vi kan skapa tillväxt. Då gäller det att skapa långsiktiga förutsättningar för entreprenörskap. Då gäller det att ha en klok balans mellan vad staten tar och vad den enskilde får behålla. Höga skatter skapar inte fler entreprenörer. Naturligtvis ska skolan på alla nivåer prioriteras och bli bland de bästa. Bra reformer som RUT och jobbskatteavdraget har skapat tillväxt. Sänkt restaurangmoms är exempel på hur Alliansregeringen kan fortsätta och stimulera tillväxt.

Samtidigt måste vi lyfta blicken och konstatera att hoten mot det goda samhället kommer från olika håll. Ett exempel är kartläggning och övervakning måste hållas på ett minimum. Internet måste få vara fritt. Politiken måste inse att den nya tekniken på internet skapar nya strukturer för att göra affärer. Därför måste upphovsrätten i grunden reformeras. Dessutom måste människans frizon gentemot samhället bli större. Vi måste arbeta för ökad frihet för den enskilde och slå vakt om den personliga integriteten.

Miljö och klimatfrågorna är våra överlevnadsfrågor. Här gäller det att säkerställa en långsiktig och uthållig klimatsmart utveckling. Den börja inifrån i varje medborgare. Tilltron till att de många fattar de kloka besluten är en människosyn som är klimatsmart. Marknaden är den mest effektiva mekanism vi känner till för positiv utveckling. Det gäller att slå vakt om den. Politiken ska skapa ramarna och incitamenten för kloka och klimatsmarta val. Supermiljöbilspremien är ett exempel på en människosyn som stimulerar till kloka och miljösmarta beslut

4 år med Alliansen har vridit Sverige i rätt riktning, trots en tuff omvärld, med djup finanskris. Sverige står riktigt bra rustat. Det är bra. Nu måste nästa steg tas. För det behöver Alliansen ytterligare fyra års förtroende.

För mig blir det självklara valet till riksdagen Centern.
Jag har redan röstat och dessutom satt ett kryss för Magnus Andersson.

Gör Du det också om Du delar min samhällssyn på vad Sverige Behöver!