fredag 17 september 2010

Därför ska Du kryssa mig till fullmäktige

Nu är det bara ett antal tiotals timmar kvar innan vallokalerna stänger. Det har varit en fantastisk förmån att få prata med så många engagerade och kunniga medborgare i det Värmdö som vi alla älskar. Det har varit stimulerande med alla bra frågor på de debatter jag deltagit i om skola och om Skärgården, Djurö, Stavsnäs i Djurö skola.

I Värmdö kommun behöver vi ett styre som har ökad kompetens och där smågnetet med att spara medborgarnas pengar måste bli bättre. Fokus på god kommunal ekonomi och hushållning måste prioriteras. Tyvärr finns det allt för många byråkrater.
 • Genom att minska kommunbyråkratin kan vi faktiskt både sänka skatten med 40 öre under mandatperioden och faktiskt få bättre verksamhet inom skolan och äldrevården. Det kommer jag att driva hårt under mandatperioden

Om skolan sa jag i debatten på Ösbyskolan bland annat så här och naturligtvis kommer jag att driva detta:
 • "Bra ledarskap är avgörande på alla nivåer. Vi måste vara öppna med att det inte har gått så bra som det borde göra. Den mycket kritiska revisionsrapporten av kommunens organisation skulle självfallet vara utlagd på kommunens hemsida. Nu råder lite hemlighetsmakeri. Kommunen får inte hålla inne information. Den måste se till att medborgarna kan ta del av all information. Vi måste få en bra process tillstånd för det."
 • ”Det som är bärande i lärandet är relationen. Relationen mellan lärare och elev. Det är den om vi måste stärka. En viktig sak är att vi måste återskapa arbetsglädjen i skolorna. Det måste vara skoj att gå till jobbet och skoj att gå till plugget”
 • " Finns ett antal skolor där läget är allvarligt, där vi måste trycka på ordentligt för att få förändringar och i vissa fall kanske initiera förändringar. "
 • ”Vi bör öppna beredningsprocesserna, inte bara för oppositionen. De ska kunna vara öppna för allmänheten. Komplett transparens är bra.”
 • ”Partierna har idag ingen politisk samsyn av vad vi vill i skolan. Vi måste formulera vad vi är eniga om, skapa en långsiktighet så att alla vet vad som gäller flera mandatperioder framåt. Därför vill vi skapa ett särskilt forum för skolutveckling, vid sidan av befintliga nämndstrukturer."
Miljön är viktig. Det börjar i att vi måste bevara Värmdös värden som skärgården och kulturmiljöerna. Jag har i ett pressmedelande uttryckt det så här: “det allvarliga läget kräver handfasta åtgärder nu och pengar för att lösa obalanserna i ekosystemen. Vi kan inte vänta på att andra ska agera. Det är nu det krävs åtgärder. Annars kommer våra barnbarn aldrig att förlåta oss”.
Det gäller att vi som opinionsbildare driver försvaret av den levande skärgården med kraft. Dessutom måste vi våga till hårdhandskarna mot de som skapar obalanser. I ett sådant sammanhang är det viktigt att vi begär en kraftigt ökad skyddsjakten på skarv.

 • Lokala VA lösningar ska uppmuntras.
 • Återvinningscentralen ska inte ligga på Djurö utan på andra sidan bron

Livet i Värmdö måste bli enklare.
 • Bygglov ska kunna ges snabbare och mera rättssäkert.
 • Kommunen måste bli mera öppen.
 • Internet ska användas mycket mer av kommunen för att underlätt för medborgarna.
 • Hemlighetsmakeriet bland politiker och tjänstemän ska minskas kraftigt.

Ungdomarna i Värmdö måste få en god start. Bra utbildning, praktikplatser och bostäder är centrala punkter här. Kommunen ska framförallt skapa de goda förutsättningarna här. Det gäller att bli skickligare att samspela med olika aktörer, som de sociala ekonomin och bostadsföretag för att öka effekten i det vi vill göra för ungdomarna. Värmdö IF ska få borgen till sin idrottshall på Värmdövallen. Vi ska göra ett seriöst försök att skapa en multiarena med fokus på handboll i Värmdö. Grantomtahallen däremot ska inte byggas som den är föreslagen.

Seniorer ska självklart har rätt till en bra livskvalitet. Här är en äldreombudsman som kan hjälpa till med mycket praktiskt pappersarbete en viktig åtgärd. Seniorboenden ska byggas och självklart ska äldre garanteras att bo tillsammans livet ut.

Sist och slutligen. Du ska välja Din kandidat till fullmäktige som anser att ditt engagemang är en resurs och som vill samspela med dig. Du ska välja en engagerad, kunnig och drivande kandidat till fullmäktige. En kandidat som kan stå emot påtryckningar och kunna driva en rak linje.

KRYSSA MIG TILL FULLMÄKTIGE ändra fram till klockan 20.00 den 19 september!

Tack på förhand/ Stefan Mårtensson, Din kandidat lokalt på Vindö, Djurö och Stavsnäs och i hela Värmdö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar