torsdag 11 november 2010

Reflektioner kring gårdagens kommunstyrelsemöte

Hänt i Värmdö
Efter gårdagens kommunstyrelsemöte kan man reflektera över några saker.

Ärendet om Gustavsbergs gymnasium, G2 utveckling av undervisningsmetodiken med hjälp av google apps uppskattades inte av de beslutande eller den föredragande tjänstemannen. Det är verkligt märkligt. Tyvärr uttalade inte politikerna hur bra man tycker att det är med pedagogisk utveckling. I stället blev det en fråga om att "land ska med lag byggas". Tråkigt nog med tillägget även om det blir fel.

Utvecklingsarbetet som G2 bedrivit under ett år har varit välkänt för den centrala administrationen. Trots detta har man inte agerat som servicefunktion och skapat en regelmässig infrastruktur. Först som ett utslag av att inte förstå sätter man ned klackarna. Man kunde sett sin roll som support och stödfunktion till att utveckla verksamheten. Det gör man inte. I stället blir det en fråga om kontroll.

Kommundirektören har uppenbarligen inte insett vilken risk han tar genom att beordra nedstängningen av google apps för skolan. Det var nämligen inte han som aktualiserade ärendet. Det är ganska märkligt att inte kommundirektören självmant tog upp ärendet. Det hade kunnat bli en stor storm. Då menar inte bloggen en storm i ett vattenglas utan en rejäl och berättigad storm.

En annan aspekt som ärendet belyser är att det saknas unga politiker på ledande poster. Då hade det varit lättare att förstå dynamiken på internet.

Slutligen kan man konstatera att miljöpartiet egentligen inte ville stänga ned google apps för G2. Man tvingades in i fållan och fatta ett dåligt beslut av sin koalitionspartners. Undrar hur många gånger man kommer att göra det innan man ger upp?

Bloggen gillar vad G2 gör och önskar lycka till i det fortsatta utvecklingsarbetet.

måndag 27 september 2010

TACK FÖR ALLT STÖD OCH SUPPORT

Nu är det klart!
Jag kom inte in i fullmäktige.
Tyvärr lyckades det inte denna gång.
Visst är det en besvikelse.

De frågor jag ville driva i fullmäktige hoppas jag att VärmdöCentern kommer att driva med stor kraft.

Ett antal kompetenta VärmdöCenterpartister har röstats in och det är bara att önska dem lycka till!

Till er som har stöttat mig, kommit med uppmuntrande tillrop, initerat samtal, velat att jag ska titta på frågor, inte hållit med mig kan jag säga att ni har skapat meningen i hela denna process. Det vi skapat tillsammans har skapat något mer och riktigt värdefullt!

TACK ALLESAMMANS!

söndag 19 september 2010

TACK FÖR ALLT STÖD OCH SUPPORT

VärmdöCentern ökade sitt röstetal med 30%. Det gör partiet till den enda vinnaren bland de borgerliga partierna. Nu blir det 3 Värmdöcenterpartister i Värmdös riskdag i stället för dagens 2.

Ett särskilt tack till alla sympatisörer och medborgare i Viks valdistrikt.
Där fick VärmdöCentern fantastiska 14%.

Jag har på känn att det luktar inkryssning för mig, men osvuret är bäst. Svaret vet vi tidigast onsdag och senast fredag.

Hur det än går med den saken så tackar jag ödmjukt för alla samtal, synpunkter och uppmuntrande och insiktsfulla ord på vägen. Ni är fantastiska!

STORT TACK!

från

Stefan MÅRTENSSON

fredag 17 september 2010

Därför ska Du kryssa mig till fullmäktige

Nu är det bara ett antal tiotals timmar kvar innan vallokalerna stänger. Det har varit en fantastisk förmån att få prata med så många engagerade och kunniga medborgare i det Värmdö som vi alla älskar. Det har varit stimulerande med alla bra frågor på de debatter jag deltagit i om skola och om Skärgården, Djurö, Stavsnäs i Djurö skola.

I Värmdö kommun behöver vi ett styre som har ökad kompetens och där smågnetet med att spara medborgarnas pengar måste bli bättre. Fokus på god kommunal ekonomi och hushållning måste prioriteras. Tyvärr finns det allt för många byråkrater.
 • Genom att minska kommunbyråkratin kan vi faktiskt både sänka skatten med 40 öre under mandatperioden och faktiskt få bättre verksamhet inom skolan och äldrevården. Det kommer jag att driva hårt under mandatperioden

Om skolan sa jag i debatten på Ösbyskolan bland annat så här och naturligtvis kommer jag att driva detta:
 • "Bra ledarskap är avgörande på alla nivåer. Vi måste vara öppna med att det inte har gått så bra som det borde göra. Den mycket kritiska revisionsrapporten av kommunens organisation skulle självfallet vara utlagd på kommunens hemsida. Nu råder lite hemlighetsmakeri. Kommunen får inte hålla inne information. Den måste se till att medborgarna kan ta del av all information. Vi måste få en bra process tillstånd för det."
 • ”Det som är bärande i lärandet är relationen. Relationen mellan lärare och elev. Det är den om vi måste stärka. En viktig sak är att vi måste återskapa arbetsglädjen i skolorna. Det måste vara skoj att gå till jobbet och skoj att gå till plugget”
 • " Finns ett antal skolor där läget är allvarligt, där vi måste trycka på ordentligt för att få förändringar och i vissa fall kanske initiera förändringar. "
 • ”Vi bör öppna beredningsprocesserna, inte bara för oppositionen. De ska kunna vara öppna för allmänheten. Komplett transparens är bra.”
 • ”Partierna har idag ingen politisk samsyn av vad vi vill i skolan. Vi måste formulera vad vi är eniga om, skapa en långsiktighet så att alla vet vad som gäller flera mandatperioder framåt. Därför vill vi skapa ett särskilt forum för skolutveckling, vid sidan av befintliga nämndstrukturer."
Miljön är viktig. Det börjar i att vi måste bevara Värmdös värden som skärgården och kulturmiljöerna. Jag har i ett pressmedelande uttryckt det så här: “det allvarliga läget kräver handfasta åtgärder nu och pengar för att lösa obalanserna i ekosystemen. Vi kan inte vänta på att andra ska agera. Det är nu det krävs åtgärder. Annars kommer våra barnbarn aldrig att förlåta oss”.
Det gäller att vi som opinionsbildare driver försvaret av den levande skärgården med kraft. Dessutom måste vi våga till hårdhandskarna mot de som skapar obalanser. I ett sådant sammanhang är det viktigt att vi begär en kraftigt ökad skyddsjakten på skarv.

 • Lokala VA lösningar ska uppmuntras.
 • Återvinningscentralen ska inte ligga på Djurö utan på andra sidan bron

Livet i Värmdö måste bli enklare.
 • Bygglov ska kunna ges snabbare och mera rättssäkert.
 • Kommunen måste bli mera öppen.
 • Internet ska användas mycket mer av kommunen för att underlätt för medborgarna.
 • Hemlighetsmakeriet bland politiker och tjänstemän ska minskas kraftigt.

Ungdomarna i Värmdö måste få en god start. Bra utbildning, praktikplatser och bostäder är centrala punkter här. Kommunen ska framförallt skapa de goda förutsättningarna här. Det gäller att bli skickligare att samspela med olika aktörer, som de sociala ekonomin och bostadsföretag för att öka effekten i det vi vill göra för ungdomarna. Värmdö IF ska få borgen till sin idrottshall på Värmdövallen. Vi ska göra ett seriöst försök att skapa en multiarena med fokus på handboll i Värmdö. Grantomtahallen däremot ska inte byggas som den är föreslagen.

Seniorer ska självklart har rätt till en bra livskvalitet. Här är en äldreombudsman som kan hjälpa till med mycket praktiskt pappersarbete en viktig åtgärd. Seniorboenden ska byggas och självklart ska äldre garanteras att bo tillsammans livet ut.

Sist och slutligen. Du ska välja Din kandidat till fullmäktige som anser att ditt engagemang är en resurs och som vill samspela med dig. Du ska välja en engagerad, kunnig och drivande kandidat till fullmäktige. En kandidat som kan stå emot påtryckningar och kunna driva en rak linje.

KRYSSA MIG TILL FULLMÄKTIGE ändra fram till klockan 20.00 den 19 september!

Tack på förhand/ Stefan Mårtensson, Din kandidat lokalt på Vindö, Djurö och Stavsnäs och i hela Värmdö

Nu gäller det...på riksplanet

Valrörelsen ger möjlighet till en fantastisk dialog med underbara människor.
Det gör att jag som lokal kandidat känner mig ödmjuk och privilegierad.
Jag har fått många spännande och oväntade synpunkter på hur vårt samhälle fungerar, både det stora och det lilla. Samtidigt är det viktigt att lyfta sig över det lokala samhällets problem, med respekt för dem och ser på vilket samhället vi vill ha i Sverige
På riksplanet är en av de stora frågorna vår attityd till samhällsutvecklingen.
-Ska diskussionen och fokus ligga på hur vi ska dela det som redan finns? Hit hör frågor som hur man ska höja skatter.

För mig är det centrala att politikens fokus läggs på hur vi kan skapa tillväxt. Då gäller det att skapa långsiktiga förutsättningar för entreprenörskap. Då gäller det att ha en klok balans mellan vad staten tar och vad den enskilde får behålla. Höga skatter skapar inte fler entreprenörer. Naturligtvis ska skolan på alla nivåer prioriteras och bli bland de bästa. Bra reformer som RUT och jobbskatteavdraget har skapat tillväxt. Sänkt restaurangmoms är exempel på hur Alliansregeringen kan fortsätta och stimulera tillväxt.

Samtidigt måste vi lyfta blicken och konstatera att hoten mot det goda samhället kommer från olika håll. Ett exempel är kartläggning och övervakning måste hållas på ett minimum. Internet måste få vara fritt. Politiken måste inse att den nya tekniken på internet skapar nya strukturer för att göra affärer. Därför måste upphovsrätten i grunden reformeras. Dessutom måste människans frizon gentemot samhället bli större. Vi måste arbeta för ökad frihet för den enskilde och slå vakt om den personliga integriteten.

Miljö och klimatfrågorna är våra överlevnadsfrågor. Här gäller det att säkerställa en långsiktig och uthållig klimatsmart utveckling. Den börja inifrån i varje medborgare. Tilltron till att de många fattar de kloka besluten är en människosyn som är klimatsmart. Marknaden är den mest effektiva mekanism vi känner till för positiv utveckling. Det gäller att slå vakt om den. Politiken ska skapa ramarna och incitamenten för kloka och klimatsmarta val. Supermiljöbilspremien är ett exempel på en människosyn som stimulerar till kloka och miljösmarta beslut

4 år med Alliansen har vridit Sverige i rätt riktning, trots en tuff omvärld, med djup finanskris. Sverige står riktigt bra rustat. Det är bra. Nu måste nästa steg tas. För det behöver Alliansen ytterligare fyra års förtroende.

För mig blir det självklara valet till riksdagen Centern.
Jag har redan röstat och dessutom satt ett kryss för Magnus Andersson.

Gör Du det också om Du delar min samhällssyn på vad Sverige Behöver!


tisdag 31 augusti 2010

Därför ska Du kryssa mig till fullmäktige

Käre Väljare

Du och jag älskar Värmdö och vill göra vår kommun ännu bättre. Jag tror att det bäst sker med en borgerlig grundsyn.

I Värmdö återstår det mycket att göra. Första steget är är att tala klarspråk om hur det verkligen är. För att få ett bättre Värmdö måste fler politiker våga jobba åt samma håll.

Jag vill som Din representant i kommunfullmäktige minska slöseriet. I ett slag har vi möjlighet att sänka skatten med 20 öre och öka kvaliteten i skolan med 14 miljoner. Det finns nämligen möjligheter att minska antalet centrala byråkrater med 28 miljoner på ett bräde.

Dina skattepengar kan förvaltas bättre. För hela valperioden vill jag sänka skatten med 40 öre. Renhållningsavgifterna ska inte öka. Därför säger jag nej till den felplacerade och onödigt dyra återvinningscentralen på Djurö. Den ogenomtänkta Grantomta-hallen är ett annat slöseri som jag vill sätta stopp för. Det finns battre alternativ.

Skolan i Värmdö ska vi vara stolta över och den ska vara bland de fem bästa i länet. Då krävs det ett tydligt och starkt ledarskap I kommunen, och kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskap. Men skolan behöver mer. Det gäller att sätta eleven främst och ge lärarna det stöd de behöver för att skapa goda resultat.

Värmdö måste vara valfrihetens kommun i många dimensioner. En aspekt av detta är att underlätta för bilisterna, cyklisterna och skapa bättre kollektivtrafik. Förbifart Hemmesta och dubbelfiligt ända fram till Nacka är två viktiga åtgärder för bilisterna. Slopat tvåzonsystem i Värmdö för SL är viktigt för kollektivtrafikanterna.

Värmdö och Värmdös skärgård är ömtåligt - Därför måste vi stoppa hårdexploateringen av Värmdö. Jag har aktivt medverkat till att i vart fall tillfälligt stoppa de onödiga exploateringarna av Ekbacken vid Fågelbro samt Djuröbaden.

Värmdö kommun måste bli mera klimatsmart. Därför lanserar jag förslaget om att 50% av kommunens energiförsörjning inom 5 år ska vara fossilfri. Självklart ska nya hus vara klimatsmarta och klara sin energiförsörjning lokalt.

Jag har en ständigt pågående en dialog om politiken med Värmdös medborgare. Du hittar min blogg på www.martenssonsmeningar.blogspot.com. Där skriver jag nästan dagligen om det som är viktigt för mig i stort och smått. Denna rättframhet och öppenhet är jag nästan ensam om bland Värmdös politiker. Och det kommer jag att fortsätta med också i framtiden. Med mig i kommunfullmäktige vet Du vad Du får!

Vi älskar vårt Värmdö och vill göra det ännu bättre. Därför behövs jag i kommunfullmäktige och behöver Ditt kryss för att komma dit! Ring mig gärna på 0709-84 20 05 eller maila mig på: hans.stefan.martensson@gmail.com.

Tack för Ditt Stöd!

Stefan Mårtensson, kandidat för VärmdöCentern


Andra bloggar: Mårtensson, Mårtensson

lördag 28 augusti 2010

Vill du stödja min kampanj?

Kampanjande kostar pengar och kraft.
Vill du stödja min kampanj?
Maila gärna om du har intresse av att bidra på mail: hans.stefan.martensson@gmail.com

Värmdö behöver bli mera fokuserat, få bättre kvalitet på servicen och få färre byråkrater.

Bland annat därför behövs MÅRTENSSON i fullmäktige!tisdag 24 augusti 2010

Hur ser ditt Värmdö ut?

Mitt är ett bevarat Värmdö. Där man är varsam mot Värmdös Värden.

Djuröbaden är inte hårdexploaterat. Ekbacken är orört. Återvinningscentalen på Djurö är placerad där SL bussarna finns i dag. Bilister köar inte lägre mellan Värmdö marknad och Nacka. De har det bra

Bilisterna och pendlarna är inte mobbade. Deras val respekteras.

Värmdös skolor är verkligen i (världs)klass.

40 öre har skatten sänkts fram till år 2014.

Grantomta har ingen giganthall. Däremot är Värmdövallen i full drift.

Värmdö kommun är 24/7 och öppnare i många dimensioner.

Vill du också ha det så?

KRYSSA MÅRTENSSON TILL FULLMÄKTIGE I VÄRMDÖVALET 2010 DEN 19 SEPTEMBER!

fredag 20 augusti 2010

Iprenmannen räcker inte på Värmdö

I Värmdöpolitiken krävs det mer än Ipenmannen Bond som lindrar smärta. Det krävs att vi talar klartext. Att vi inte hymlar med att det finns för många byråkrater centralt placerade.

Jag menar att av alla besparingar på byråkrater ska 50% gå till att minska kommunalskatten och 50% till bättre verksamhet.

Effekten blir bättre verksamhet och 40 öre lägre kommunalskatt under mandatperioden.
Bra va´?

Andra bloggar: Mårtensson

söndag 15 augusti 2010

Några funderingar inför Värmdövalet 2010


Detta är sista dagen i veckan innan den lokala valkampanjen börjar på Värmdö, verkar en del partier tänka. Gamla bloggar dammas av och aktiveras. Debattartiklar ska publiceras. Program ska färdigställas. Budskapen vässas. På något sätt får jag dåliga vibrationer av det synsättet.

De politiska frågorna måste diskuteras hela valperioden. Under valperioden har VärmdöCentern som enda parti haft medlemmar som skrivit debattartiklar i Nacka VärmdöPosten. Det är nåonstans mellan 50-70 stycken.

Egentligen behövs inget valprogram för VärmdöCentern. Mycket av åsikterna är redan kända genom debattartiklar och genom VärmdöCenterns blogg, länk. Bloggen har uppdaterats minst en gång i veckan sedan starten strax före sommaren 2009. Hur ser det ut med de andra allianspartierna i Värmdö. Villken typ dialog har man inbjudit till på nätet? Att ett och annat budskap har trumpetats ut på nätet är välkänt.

Innan du lägger din röst i kommunalvalet finns det några frågor att ställa.
1. Finns det skillnader mellan rikspartier och Värmdöpartiet som gör att jag ska lägga min röst på olika partier i kommunal och riksdagsvalet?
2. Vilket förhållningssätt har de olika partierna lokalt till medborgarna och mig som väljare? Är jag med eller motborgare?
3. Vilka frågor har det lokala partiet drivit under valperioden?
4. Vad tycker jag om de olika kandidaternas kompetens?
5. Vilken handlingskraft och integritet har de olika kandidaterna

Därefter borde det vara dags att bestämma sig för vilket parti eller vilken kandidat. Kryssa in kompetenta kandidater är ett bra sätt att få igenom den politik man önskar.

Om du tycker att jag passar in som din kandidat: -Sätt ett kryss på valseden för Stefan Mårtensson. Det jag tycker och tänker finns dokumenterat på bloggen Mårtenssons meningar. Så någon gris i säcken köper du inte.

Andra bloggar: Mårtenssons meningar

Andra medier: Nacka Värmdö Posten, Nacka Värmdö Posten